utwory klasyczne na sopran i mezzosopran


fonografia Małgorzaty Lesiewicz-Przybył


pieśni i arie klasyczne


nagrania

sopran


Małgorzata Lesiewicz-Przybył


Lesiewicz_nagrania

nagrania wideo M. Lesiewicz-Przybył z koncertów i przedstawień

katalog


Bizet Georges

1838-1875

Małgorzata Lesiewicz-Przybył - sopran

Bizet_Micaela

Bizet Georges


" Carmen "


aria - Micaela

/ " Je dis que rien ne m'épouvante "

nagranie ze spektaklu z 1998r

 

Bizet_Micaela

Bizet Georges


" Carmen "


aria - Micaela

/ " Je dis que rien ne m'épouvante "

nagranie z koncertu