utwory klasyczne na sopran i mezzosopran


fonografia Małgorzaty Lesiewicz-Przybył


pieśni i arie klasyczne


nagrania

sopran


Małgorzata Lesiewicz-Przybył


Lesiewicz_nagrania

nagrania wideo M. Lesiewicz-Przybył z koncertów i przedstawień

katalog


Gounod Charles

1818-1893

Małgorzata Lesiewicz-Przybył - sopran

Faust_Marguerite

Gounod Charles


" Faust "

scene in finale Marguerite


/ " Alerte, alerte, ou vous êtes perdus... "

nagranie z przedstawienia w 2006r