utwory klasyczne na sopran i mezzosopran


fonografia Małgorzaty Lesiewicz-Przybył


pieśni i arie klasyczne


nagrania

sopran


Małgorzata Lesiewicz-Przybył


Lesiewicz_nagrania

nagrania wideo M. Lesiewicz-Przybył z koncertów i przedstawień

katalog


Strauss Johan (syn)

1825-1899

Małgorzata Lesiewicz-Przybył - sopran

Wiener blut_Gabriela

Strauss Johann (syn)


" Wiedeńska krew "

/ " Wiener blut "


Gräfin Gabriele Zedlau

/ walc akt II

nagranie ze spektaklu z 2000r