utwory klasyczne na sopran i mezzosopran


fonografia Małgorzaty Lesiewicz-Przybył


pieśni i arie klasyczne


nagrania

sopran


Małgorzata Lesiewicz-Przybył


Lesiewicz_Verdi_Oscar

nagrania wideo M. Lesiewicz-Przybył z koncertów i przedstawień

katalog


Verdi Giuseppe

1813-1901

Małgorzata Lesiewicz-Przybył - sopran

Saper vorreste

Verdi Giuseppe


" Un Ballo in Maschera "

/ " Saper vorreste... "


Oscar

nagranie ze spektaklu z 1997r

 

Saper vorreste

Verdi Giuseppe


" Un Ballo in Maschera "

/ " Saper vorreste... "


Oscar

nagranie ze spektaklu z 1994r